Föreningen Sail-Together

Sail-Together är en förening som arbetar för främjandet av nationella och internationella möten mellan handikappade och icke handikappade människor. Den grundades I maj 2001. I föreningen engagerar sig människor, med och utan handikapp, från Evangelischen Jugend i Dortmund, Lünen, Leverkusen och dessutom Grytnäs Församling från Avesta i Sverige.
Projektets rötter hittar man i arbetet hos
Kontaktstelle Evangelische Jugend Dortmund-Mitte. Redan i början av 80-talet blev idén till verklighet då man åkte iväg på läger med ungdomar med och utan handikapp. Många års erfarenhet av läger med upplevelsepedagogisk inriktning präglar arbetet i projeket.

PARTNERS TILL FÖRENINGEN SAIL-TOGETHER

Här hittar du en lista över Sail-Togethers samarbetspartners och spomsorer.